Ko smo mi

MP Arhitekti d.o.o. je privredno društvo za projektovanje, inženjering i konsalting osnovano u avgustu 2019-e godine u Beogradu. Njegovi osnivači su Petar Bojović m.arh i Mišo Eror b.arh.

Privredno društvo je osnovano prvenstveno sa ciljem da pružimo vrhunske usluge iz oblasti projektovanja stambenih, poslovnih i drugih objekata u modernom duhu sa savremenim tehnologijama i materijalima, zasnovano na našem sabranom višegodišnjem iskustvu a sve sa ciljem kako bi naši klijenti, kako i investitori/graditelji, tako i krajnji korisnici objekata, stanari, radnici itd., bili maksimalno zadovoljni postignutim.

Naše usluge

Projektovanje

Projektovanje kako stambenih i poslovnih tako i objekata drugih namena (industrijske hale itd) po srpskim standardima sa upotrebom savremenih metoda, tehnologija i materijala.

Urbanistički projekti

Za mnoge lokacije koje zahtevaju dodatno razmatranje, planom višeg reda je određeno da je potrebna izrada urbanističkog projekta. Urbanistički projekat zahteva izradu idejnog rešenja i cilj je da se ustanove tačni urbanistički parametri za datu lokaciju.

Parcelacije i preparcelacije

Spajanje, razdvajanje i takoreći prekrojavanje parcela a sve u cilju formiranje građevinskih parcela da bi se omogućila izgradnja na istim. Jedan od glavnih preduslova da bi ste gradili je da imate građevinsku parcelu, mi u saradnji sa našim geometrima Vam pružamo tu uslugu.

Urbanistički planovi

Planovi za gradske blokove, ili za lokacije šireg okvira gde je potrebno ustanoviti urbanističke parametre da bi se omogućila izgradnja jednog ili više objekata. Naši saradnici su urbanisti sa višegodišnjim iskustvom urbanističkog projektovanja, i mi Vam dajemo uslove za maskimalnu iskorištenost vaše lokacije.

Legalizacije

U slučaju kada je Vaš objekat ili deo objekta izgrađen bez građevinske dozvole i odgovarajuće dokumentacije potrebno je odraditi legalizaciju/ozakonjenje, mi smo tu da Vam pružimo najkraći put do uknjiženja Vašeg objekta.

Unutrašnji dizajn

Po željama klijenta i sa našim savetima možemo stvoriti prostor  za život i/ili rad koji će biti ne samo komforan nego i vizuelno atraktivan. Zajedno sa Vama biramo materijale, kombinujemo boje, sve sa ciljem da maksimalno iskoristite i oplemenite Vaš prostor.

Projekti bašti i reklama

Bašte za vaš kafe ili restoran, ili reklame za vašu prodavnicu, sve to zahteva određenu dokumentaciju i proceduru kroz koju Vas mi vodimo i oko koje Vam pomažemo.

Ostale usluge

Usluge iz oblasti gradnje, provera lokacija, savetovanje vezano za gradnju, protiv požarni projekti, projekti slabe/jake struje, projekti mehaničkih instalacija i mnogo čega drugog.

Stambeni dom – Maksim

Moskva, Rusija 2012

Idejni i glavni projekat

Vila u predgrađu Moskve, stambeni dom koji uključuje privatni bazen, saunu, prostor za rekreaciju i pogled na moskovska predgrađa. U dizajnu je primenjena želja klijenta da koristi kamen i cigle kao osnovni materijal.

Ukupna površina 1.200 m²

Projektant saradnik Mišo Eror b.arh u sklopu Aula d.o.o.

Rekonstrukcija i adaptacija Muzeja grada Novog Sada

Novi Sad, Srbija 2011- u toku

Idejni i glavni dizajn

Rekonstrukcija atrijuma / fenjera, unutrašnje fasade atrijuma, postavljanje dva lifta i otvoranje četiri portala, formiranje maske portala i uspostavljanje vertikalne komunikacije sa podzemnim "vodenim putem" i adaptacija "Velikog ratnog bunara"

Ukupna površina otprilike 8.000 m²

Projektant saradnik Mišo Eror b.arh (u sklopu Aula d.o.o.)

Urbanistički plan gradskog bloka B15

Beograd Srbija  2014-2016

Urbanistički dizajn

Cilj plana je analiza postojećeg stanja i pregled mogućnosti, ograničenja i potencijala lokacije; stvaranje mogućnosti za realizaciju planiranog novog stambenog prostora; obezbeđivanje kapaciteta tehničke infrastrukture za planiranu izgradnju; stvaranje osnova za planiranje poboljšanja postojećih i izgradnje novih objekata na predmetnom području.

Bruto površina 1,07 ha

Projektant saradnik Mišo Eror b.arh u sklopu Aula d.o.o.

Bašta hotela Moskva

Beograd 2014-2015

Koncept i glavni projekat

Projekat za postavljanje platformi za baštu hotela Moskva je urađen sa ciljem da se upotpuni već prepoznatljivi izgled hotela i da se zadovolji želja klijenta.

Površina: oko 360 m²

Projektant saradnik Mišo Eror b.arh u sklopu Aula d.o.o.

 

Urbanistički projekat KP7513 Zvezdara

Beograd, Srbija 2017-2018

Urbanistički projekat je izrađen na zahtev vlasnika parcele 7513 KO Zvezdara, radi razrade lokacije i preuzimanja urbanističko tehničkih podataka u cilju izgradnje.

Ukupna površina: 330 m²

Projektant saradnik Mišo Eror b.arh u sklopu Aula d.o.o.

Urbanisticki projekat zvezdara

Urbanistički projekat za BIG FASHION PARK

Višnjička ulica, Beograd 2017/2018

Na lokaciji uz Višnjičku ulicu, izrađen je urbanistički projekat za projektovani stambeno-trgovačko-poslovni kompleks predviđen za faznu izgradnju. Predviđen je objekat “Retail Box” sa pripadajućim otvorenim i zatvorenim parkingom, poslovni objekat i više stambenih objekata. Ukupna projektovana bruto površina prema PGR-u 160.000 m²

Mišo Eror b.arh projektant saradnik u izradi urbanističkog projekta (UP izradio Aula doo, idejno rešenje Dizajn Arhitektura, Beograd)

left arrow right arrow

Kontaktirajte nasAddress iconMarka Miljanova 8, Beograd

Radno vreme: Svakog radnog dana od 08:30-16:30
Otvorena vrata su svakog radnog dana od 14:30 do 16:30

PIB: 111583345 MB: 21505790
Račun Firme: 265-6520310000751-87